Tôn vinh các thương hiệu Việt điển hình sáng tạo

Đây là hoạt động hàng năm có ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương các doanh nghiệp đã tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế hội nhập…

Ngày 22/12, Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ Tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo, Thương hiệu Việt uy tín, Thương hiệu Việt bền vững năm 2021.

toan-canh-buoi-le-.jpg
                                                                                                                                                      Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt Nguyễn Văn Thọ cho biết, hiện nay, khoa học công nghệ đã trở thành động lực và yếu tố quan trọng, cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ trên thế giới là chưa từng có trong lịch sử loài người. Kinh tế tri thức và sự biến chuyển trong các chuỗi giá trị toàn cầu đang tạo ra thời cơ mới cho Việt Nam hội nhập sâu hơn và hiệu quả hơn vào kinh tế thế giới.

Chương trình bình xét và Tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo, Thương hiệu Việt uy tín và Thương hiệu Việt bền vững năm 2021 đã được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, các địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp. UBND của gần 20 tỉnh, thành phố đã đề cử hơn 80 doanh nghiệp tiểu biểu, điển hình tham gia xét chọn.

a.jpg

Các doanh nghiệp được tôn vinh tại buổi lễ.

Ban tổ chức cùng Hội đồng thẩm định đã xét và chọn ra các doanh nghiệp đạt danh hiệu và xứng đáng được tôn vinh như Công ty THHH MTV Yến Sào Khánh Hoà, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty CP Dược phẩm SAVI, Công ty TNHH Sản xuất – thương mại Hải Nam, Tập đoàn Sa sâm Việt, Công ty TNHH Đắc Lộc, Công ty TNHH nước uống tinh khiết Sài Gòn…

Đây là hoạt động hàng năm có ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương các doanh nghiệp đã tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế hội nhập, đồng thời tiếp tục động viên, khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tư khoa học và công nghệ mạnh mẽ hơn nữa trong các doanh nghiệp.