Tôn vinh 150 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Hơn 3 năm qua, chương trình này đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp ở thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là nơi để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức hợp tác kết nối giao thương, từ đó, hỗ trợ tích cực cho người dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả với giá trị lớn.

Mặt khác, lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam cũng góp phần Xây dựng thương hiệu nông sản hướng đến chất lượng, giá trị sử dụng cao, sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, còn tạo sự khuyến khích nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tôn vinh 150 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

Lễ tôn vinh Thương hiệu vàng đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp

Lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017”, trải qua gần 6 tháng bình chọn sôi nổi trên toàn quốc, Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát hơn 388 thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp của tất cả các vùng miền…

Dựa trên điều lệ được phê duyệt, Ban tổ chức đã chọn được 150 thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng để trao danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017”.

Đây là những tập thể, cá nhân đã và đang có hướng đi đúng đắn, đầu tư cụ thể trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu xu thế hội nhập…

Lễ “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam 2017″ do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức. Chương trình được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).