8 di sản Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới

Chính thức phê chuẩn tham gia Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) từ ngày 19/10/1987, đến nay, Việt Nam đã có 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.

Trong có 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, có 5 di sản văn hóa (quần thể di tích cố đô Huế, đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, thành nhà Hồ); 2 di sản thiên nhiên (vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) và 1 di sản hỗn hợp (quần thể danh thắng Tràng An).

8 di sản Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới